Polityka prywatności

W Motortest® Anna Szadkowska dane osobowe klientów i pracowników podlegają ochronie. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności podmiotów danych, dlatego zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną na naszych stronach internetowych.

 

Motortest® Anna Szadkowska deklaruje ochronę prywatności każdego klienta. Wszelkie informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa lub związane z Państwa wizytą w serwisie będą wykorzystywane przede wszystkim w celu właściwej obsługi Państwa wizyty oraz zgłoszeń, jak również w celu wprowadzenia usprawnień w korzystaniu ze stron pod adresem www.motortest.com.pl , www.motortest.hyundai.pl

 

Dane gromadzone w serwisie internetowym www.motortest.com.pl  mają postać:

  • dobrowolnie wprowadzanych przez użytkownika danych w formularzach (dane osobowe, kontaktowe, dotyczące umów pomiędzy użytkownikiem a Motortest® Anna Szadkowska
  • danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronach internetowych (wpisy w logach serwerowych1, adresy IP2, pliki cookies3, itp.).

W serwisie internetowym www.motortest.com.pl  mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, flash, XML, PHP, DHTML, cookies.

 

Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Jednocześnie informujemy, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Motortest® Anna Szadkowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Hynka 2a.  Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą  w oparciu o  Art. 6 pkt 1 a - e  wspomnianego wyżej  Rozporządzenia , w celu obsługi serwisowej, realizacji sprzedaży, przekazywania oferty handlowej w tym  za pośrednictwem drogi elektronicznej lub połączeń telefonicznych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 u st. 1 lit.  RODO, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane również mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych – zgodnie z Polityką Cookies.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko podmioty upoważnione                 na podstawie przepisów prawa. Wyrażając jakiekolwiek zgody na przetwarzanie danych osobowych mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także profilowania ( Art. 21 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) przesłanie do Państwa jakiejkolwiek informacji zwrotnej od Motortest® Anna Szadkowska  w postaci odpowiedzi na zgłoszenie z internetu) drogą elektroniczną wymaga wyrażenia Państwa zgody na otrzymywanie informacji na podany adres poczty elektronicznej.

 

Dane pozyskane w związku z Państwa wizytą w serwisie internetowym Motortest® Anna Szadkowska  wykorzystywane są przez administratora serwisu w także w celach technicznych, statystycznych oraz optymalizacji serwisu.

Wszelkie informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa lub związane z Państwa wizytą w serwisie Motortest® Anna Szadkowska nie będą ujawniane ani udostępniane żadnym podmiotom trzecim z wyjątkiem firm współpracujących (np. Hyundai Motor Poland z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoska 24), należących lub powiązanych z Motortest® Anna Szadkowska.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że korzystanie z serwisu internetowego Motortest® Anna Szadkowska oznacza Państwa akceptację powyższej polityki prywatności.

[1] Logi serwerowe zawierają zapis komunikacji pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem stron internetowych podczas wizyty użytkownika na stronach internetowych, m.in. adresy IP pozwalające ustalić, skąd inicjowane było połączenie z serwerem oraz elementy serwisu pobierane przez przeglądarkę internetową użytkownika.

[2] Numer komputera podłączonego do sieci, w tym internetu. Może być na stałe przypisany do komputera użytkownika lub być mu przydzielany dynamicznie przy każdym połączeniu. Może pozwalać na lokalizację komputera użytkownika łączącego się z serwisem.

[3] Technologia ułatwiająca m.in. wprowadzanie przez użytkownika danych do formularzy internetowych. W przypadku ewentualnych problemów w korzystaniu serwisu rekomendujemy włączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies ze stron Motortest® Anna Szdkowska są wykorzystywane wyłącznie w obrębie tego serwisu i nie są udostępniane innym podmiotom.

W celu skontaktowania się z nami w sprawie modyfikacji, usunięcia danych osobowych. Prosimy o kontakt pod adresem rodo@motortest.com.pl